Sesje Specjalne Krajowej Konferencji Elektroniki
Zapraszamy Członków Komitetu Naukowego,
a zwłaszcza Koordynatorów dużych projektów badawczych
do zgłaszania propozycji zorganizowania Sesji Specjalnej.

Sesje specjalne przygotowywane na 17-tą KKE

 • Układy zasilające do zastosowań specjalnych: ogniwa słoneczne i paliwowe, baterie litowo-jonowe, superkondensatory

  Organizatorzy:
  Dr Rafał Pietruszka Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Warszawa
  Dr Justyna Dziedzic ML System S.A. Zaczernie
  Dr Bartosz Hamankiewicz Uniwersytet Warszawski
  Wydział Chemii
  Dr Magdalena Skunik-Nuckowska Uniwersytet Warszawski
  Wydział Chemii
  Prof. dr hab. Maria Kamińska Uniwersytet Warszawski
  Wydział Fizyki
  Dr hab. Agnieszka Iwan
  prof. nadzwyczajny Akademia Wojsk Lądowych
  Wrocław Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej
 • Łączność laserowa w otwartej przestrzeni

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki - Wojskowa Akademia Techniczna
  dr inż. Janusz Mikołajczyk - Wojskowa Akademia Techniczna
 • Programy, metody i techniki nauczania podstaw elektroniki

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło - Politechnika Łódzka
  Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski - Politechnika Poznańska

Sesje specjalne prezentowane na 16 KKE

 • Interfejsy elektroniczne w zastosowaniach medycznych i biometrycznych

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski - Politechnika Poznańska - Wydział Informatyki
  Prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło - Politechnika Łódzka - Wydział Elektrotechniki
 • 40 lat technologii osadzania warstw atomowych (ALD)

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. Marek Godlewski – Instytut Fizyki PAN - Warszawa
  Dr hab. Kamil Kosiel – Instytut Technologii Elektronowej - Warszawa
 • Interfejsy elektroniczne w zastosowaniach medycznych i biometrycznych

  Organizatorzy:
  Prof dr hab. inż. Adam Dąbrowski – Politechnika Poznańska
  Prof dr hab. inż. Paweł Strumiłło – Politechnika Łódzka
 • Lasery półprzewodnikowe

  Organizatorzy:
  dr hab. inż. Robert P. Sarzała prof. PŁ - Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej
  dr inż. Łukasz Piskorski - Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej

Sesje specjalne prezentowane na 15 KKE

 • Interfejsy człowiek - komputer

  Organizator:
  prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski - Politechnika Poznańska - Wydział Informatyki - PUEiPS
 • Nowe konstrukcje laserów kaskadowych i detektorów na zakres średniej podczerwieni (PBS EDEN)

  Organizatorzy:
  prof. dr hab. inż. Maciej Bugajski - ITE Warszawa
  Dr inż. Anna Wójcik-Jedlińska - ITE Warszawa
 • Zastosowanie elektroniki w medycynie

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło - Politechnika Łódzka
  Prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek - Politechnika Gdańska
 • Przeźroczyste materiały tlenkowe

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. Marek Godlewski
  Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska
  Dr hab. inz. prof. nadzw. Jarosław Domaradzki
 • Numeryczne modelowanie pół elektromagnetycznych

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Wojciech Gwarek
  Prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko
 • Fotowoltaika organiczna i nieorganiczna

  Organizatorzy:
  Dr hab. Agnieszka Iwan - prof. IEL - Instytut Elektrotechniki - Oddział TiME we Wrocławiu
  Dr hab. inż. Maciej Sibiński - Politechnika Łódzka - KPPiO
 • Sensory markerów w wydychanym powietrzu

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki - Wojskowa Akademia Techniczna - Warszawa
  prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz – Wydział Fizyki UW
 • Techniki optymalizacyjne w projektowaniu układów

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański - Politechnika Gdańska
  Prof. dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz - Politechnika Poznańska

Sesje specjalne prezentowane na 14 KKE

 • Od mikrobiometrii do makrobiometrii: metody, układy elektroniczne i zastosowania

  Organizatorzy:
  prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
  Politechnika Poznańska
  Wydział Informatyki
  Pracownia Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów
 • Rozwój ogniw fotowoltaicznych i paliwowych w Polsce

  Organizatorzy:
  dr hab. Agnieszka Iwan – prof. IEL
  dr inż. Grzegorz Paściak – dyrektor IEL Wrocław
  Instytut Elektrotechniki - Oddział Technologii i Materiałoznawstwa
  Elektrotechnicznego we Wrocławiu
 • Lasery półprzewodnikowe - wytwarzanie, modelowanie, zastosowanie

  Organizatorzy:
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Nakwaski - Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej
  dr inż. Łukasz Piskorski - Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej
 • Innowacyjne zastosowania techniki sensorowej

  Organizatorzy:
  Prof.dr hab. inż. Stanisław Szczepański – Politechnika Gdańska
  Prof.dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz – Politechnika Poznańska
  Prof.dr hab. inż. Zbigniew Bielecki – WAT
  Prof.dr hab. inż. Paweł Gryboś – AGH
 • Osobiste systemy elektroniczne: technologie i zastosowania medyczne

  Organizator:
  prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło - Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej
 • Tranzystory HEMT na bazie azotku galu

  Organizator:
  Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke – Politechnika Koszalińska
 • Przezroczyste Materiały Tlenkowe

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. Marek Godlewski – Instytut Fizyki PAN – Warszawa
  dr hab. Jarosław Domaradzki – Politechnika Wrocławska
  prof. PWr – Wrocław

Sesje specjalne prezentowane na 13 KKE

 • Przezroczyste półprzewodniki tlenkowe
  (nowa klasa materiałów półprzewodnikowych dla przezroczystej elektroniki,
  optoelektroniki, fotowoltaiki i technik sensorowych)

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. Marek Godlewski – Instytut Fizyki PAN – Warszawa
  Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska – ITE – Warszawa
 • Zobrazowanie i pomiary w podczerwieni – krajowe potrzeby i możliwości

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Zdzisław Jankiewicz – IOE WAT
  dr Inż. Janusz Mikołajczyk – IOE WAT
 • Polimerowe ogniwa fotowoltaiczne

  Organizatorzy:
  dr hab. Agnieszka Iwan – prof. IEL - Instytut Elektrotechniki
  Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu
 • Grafen

  Organizatorzy:
  dr inż. Zygmunt Łuczyński – ITME – Warszawa
  Prof. dr hab. Baranowski Jacek – ITME – Warszawa
 • Zintegrowane układy sensorów wizyjnych i promieniowania X
  w technologii „System on Chip”

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański – Politechnika Gdańska
  Prof. dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz – Politechnika Poznańska
  Prof. dr hab. inż. Paweł Gryboś – AGH Kraków
 • Kwantowe Lasery kaskadowe - 20 lat badań i stan obecny

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. Maciej Bugajski – Instytut Technologii Elektronowej – Warszawa
  dr Anna Wójcik-Jedlińska – Instytut Technologii Elektronowej – Warszawa

Sesje specjalne prezentowane na 12 KKE

 • „Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki,
  fotoniki, spintroniki i technik sensorowych”– InTechFun

  Organizator:
  Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska - Instytut Technologii Elektronowej – Warszawa
 • Fotowoltaika i inne odnawialne źródła energii

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisik – Politechnika Łódzka
  Prof. dr hab. inż. Tomasz Stapiński – AGH Kraków
 • Elektronika drukowana

  Organizator:
  Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
 • Elektronika dla zdrowia

  Organizator:
  Prof. dr hab. inż. Andrzej Materka – Politechnika Łódzka
 • Projektowanie i prototypowanie układów elektronicznych technikami
  sprzętowo–programowymi

  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski – Politechnika Poznańska
  Prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański– Politechnika Gdańska
Wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody właściciela jest zabronione na podst. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i Prawach pokrewnych.
Copyright Marcin Kossak 2006-2017 CRM v 6.0.0