Konferencja

Z wielką radością informujemy, że Siedemnasta Krajowa Konferencja Elektroniki KKE odbędzie się w dniach 03.06 - 07.06.2018 roku w Darłówku Wschodnim.

Uczestników Konferencji powitamy w niedzielę 3 czerwca w godzinach popołudniowych (od 1500), a uroczyste otwarcie konferencji oraz obrady rozpoczną się poniedziałek 04.06.2018 roku.

Głównym organizatorem konferencji jest Akademia Morska w Gdyni, która będzie kontynuowała tradycję spotkań naukowych rozpoczętą 16 lat temu przez Politechnikę Koszalińską. W czerwcu bieżącego roku Komitet Naukowy KKE wybrał mnie na swego przewodniczącego i powierzył Akademii Morskiej w Gdyni zaszczytne zadanie zorganizowania konferencji KKE w roku 2018.

Mamy nadzieję na liczny udział naukowców i inżynierów reprezentujących różne typy instytucji zajmujących się elektroniką. Szczególnie gorąco zapraszamy młodych Elektroników, dla których przewidujemy wyróżnienia oraz nagrody w konkursie „Młodzi pracownicy nauki”.

Wzorem lat poprzednich na Konferencji odbędą się: sesje specjalne, prezentacje referatów plenarnych przygotowanych przez wybitnych naukowców oraz referaty zwykłe i prezentacje plakatowe.

Komitet Naukowy skupiający grono kilkudziesięciu wybitnych Profesorów reprezentujących znaczące ośrodki naukowe w Polsce zamierza, podobnie jak poprzednio, zarekomendować wyróżnione prace do druku w renomowanych czasopismach, takich jak:

  • Archives of Electrical Enegineering
  • Bulletin of the Polish Academy of Sciences
  • International Journal of Electronics and Telecomunications
  • Metrology and Measurements Systems
  • Opto-Electronics Review
  • Przegląd Elektrotechniczny
  • Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
  • Elektronika

Gorąco zapraszam do udziału w XVII Krajowej Konferencji Elektroniki, spodziewając się ciekawych oraz inspirujących prezentacji oraz spotkań, którym towarzyszyć będą owocne dyskusje prowadzone na sali obrad i w plenerze.

Do zobaczenia nad Bałtykiem
Komitet Naukowy i Organizacyjny
Wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody właściciela jest zabronione na podst. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i Prawach pokrewnych.
Copyright Marcin Kossak 2006-2017 CRM v 6.0.0