Artykuły wyróżnione na KKE

W konkursie „MŁODZI PRACOWNICY NAUKI” na najlepsze prace w tradycyjnych grupach tematycznych, wyróżniono następujące osoby:


Wyróźnienia podczas XV Krajowej Konferencji Elektroniki

 • Nagroda I stopnia
  Sensory markerów w wydychanym powietrzu

  • mgr inż. Tomasz Chludziński – Politechnika Gdańska
 • Nagroda I stopnia
  Nowe konstrukcje laserów kaskadowych i detektorów na zakres średniej podczerwieni (PBS EDEN)

  • mgr inż. Piotr Gutowski – Instytut Technologii Elektronowej Warszawa
 • Nagroda II stopnia
  Interfejsy człowiek-komputer

  • mgr inż. Agnieszka Stankiewicz – Politechnika Poznańska
 • Nagroda II stopnia
  Sensory markerów w wydychanym powietrzu

  • mgr Patrycja Suchorska-Woźniak – Politechnika Wrocławska
 • Nagroda II stopnia
  Układy cyfrowe

  • mgr inż. Paweł Poczekajło – Politechnika Koszalińska
 • Nagroda III stopnia
  Zastosowanie elektroniki w medycynie

  • dr inż. Piotr Kmon – Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
 • Nagroda III stopnia
  Fotowoltaika organiczna i nieorganiczna

  • mgr Katarzyna Gawlińska – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN Kraków
 • Nagroda III stopnia
  Nowe konstrukcje laserów kaskadowych i detektorów na zakres średniej podczerwieni (PBS EDEN)

  • mgr inż. Adam Sokół – Politechnika Łódzka
 • Fotowoltaika organiczna i nieorganiczna

  • dr inż. Eunika Zielony – Politechnika Wrocławska
 • Nowe konstrukcje laserów kaskadowych i detektorów na zakres średniej podczerwieni(PBS EDEN)

  • mgr inż. Krzysztof Czuba – Instytut Technologii Elektronowej Warszawa

Wyróźnienia podczas XIV Krajowej Konferencji Elektroniki

 • Innowacyjne zastosowania techniki sensorowej

  • dr inż. Szymon Szczęsny – Politechnika Poznańska
 • Materiały i technologie elektroniczne

  • mgr inż. Grzegorz Tomaszewski – Politechnika Rzeszowska
 • Od mikrobiometrii do makrobiometrii: metody, układy elektroniczne i zastosowania

  • mgr inż. Agnieszka Stankiewicz – Politechnika Poznańska
  • mgr inż. Karol Lisowski – Politechnika Gdańska
 • Lasery półprzewodnikowe – wytwarzanie, modelowanie, zastosowanie

  • inż. Patrycja Śpiewak – Politechnika Łódzka
 • Rozwój ogniw fotowoltaicznych i paliwowych w Polsce

  • inż. Katarzyna Gwóźdź – Politechnika Wrocławska
 • Innowacyjne zastosowania techniki sensorowej

  • dr inż. Damian Wojcieszak – Politechnika Wrocławska

Wyróźnienia podczas XIII Krajowej Konferencji Elektroniki

 • Materiały i technologie elektroniczne

  • mgr inż. Krzysztof Dorywalski – Politechnika Koszalińska
 • Sesja specjalna – Przezroczyste półprzewodniki tlenkowe

  • dr Bartłomiej Witkowski – Instytut Fizyki PAN Warszawa
  • mgr inż. Jakub Kaczmarski – Instytut Technologii Elektronowej
 • Sesja specjalna – Polimerowe ogniwa fotowoltaiczne

  • dr inż. Natalia Nosidlak – AGH Krakówmgr Rafał Pietruszka – Instytut Fizyki PAN
  • mgr inż. Marek Malinowski – Instytut Elektrotechniki Wrocław
  • mgr inż. Bartosz Boharewicz – Instytut Elektrotechniki Wrocław
 • Sesja specjalna – Kwantowe lasery kaskadowe – 20 lat badań i stan obecny

  • mgr inż. Mikołaj Badura – Politechnika Wrocławska
  • mgr inż. Magdalena Garlińska – WAT Warszawa
  • inż. Aleksandra Grzegorek – Politechnika Poznańska
 • Optoelektronika

  • mgr inż. Bartłomiej Guzowski – Politechnika Łódzka


Regulamin nagradzania studentów i młodych pracowników nauki na KKE

§1

Nagroda za najlepszą pracę jest nagrodą indywidualną, przyznawaną osobie w wieku do 30 lat, która jest pierwszym autorem i przedstawiała referat lub plakat, podczas obrad dorocznej konferencji KKE.

§2

Nagroda za najlepszą publikację, dotyczącą danej grupy tematycznej, przyznana może zostać autorowi pracy, który:

 • uzyskał przynajmniej jedną bardzo dobrą ocenę z recenzji,
 • został zaproponowany do wyróżnienia przez członka komitetu naukowego konferencji, który uczestniczył w trakcie wygłoszenia referatu lub oceniał plakat.
§3

Kandydaci do wyróżnienia wyłaniani są w trakcie konferencji przez członków komitetu naukowego, którzy przewodniczą poszczególnym panelom lub sesjom plakatowym.

§4

Liczba wyróżnionych prac nie powinna przekraczać liczby grup tematycznych konferencji i sesji specjalnych.

§5

Propozycje kandydatur do wyróżnienia ustala zespół składający się z przewodniczących poszczególnych paneli i sesji plakatowych, a także przewodniczącego kapituły. Ostateczną listę wyróżnionych, w imieniu Komitetu naukowego KKE, podpisuje przewodniczący Komitetu.

§6

Dyplom podpisuje przewodniczący komitetu naukowego konferencji i przewodniczący kapituły. Dyplomy są wręczane w trakcie oficjalnego zakończenia konferencji.

§7
Informacja dotycząca wyróżnionych prac zostanie podana na stronie internetowej Krajowej Konferencji Elektroniki i w czasopiśmie Elektronika.
§8

We wszystkich sprawach nieokreślonych szczegółowo przez postanowienia niniejszego regulaminu decyzje podejmuje Komitet Naukowy Konferencji.


Zatwierdził
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Krajowej Konferencji Elektroniki
Wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody właściciela jest zabronione na podst. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i Prawach pokrewnych.
Copyright Marcin Kossak 2006-2017 CRM v 6.0.0