2-6.06.2019 Krajowa Konferencja Elektroniki

Wydawnictwo SIGMA-NOT „Elektronika” - 10.2009 < COFNIJ
W tym roku wydłużyliśmy czas trwania konferencji do czterech dni, dzięki temu mogliśmy zaprezentować wszystkie referaty przyjęte na konferencję. Ogólnie nadesłano 162 referaty w następujących grupach tematycznych: Materiały i technologie elektroniczne, Elementy elektro­niczne, Układy analogowe, Układy cyfrowe, Energoelektronika, Optoelektronika, Szumy, zakłócenia, ograniczenia cieplne i niezawodność, Zastosowania układów elektronicznych, Zagadnienia ogólne. W ramach VIII KKE odbyły się trzy Sesje Specjalne poświęcone Projektom Badawczym Zamawianym finansowanym przez Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W ramach VIII KKE odbyły się trzy Sesje Specjalne poświęcone Projektom Badawczym Zamawianym finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
 • Sesja poświęcona węglikowi krzemu
  Organizator:
  Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Politechnika Warszawska
 • Elektronika w zastosowaniach specjalnych związanych z obronnością i
  bezpieczeństwem
  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki – Wojskowa Akademia Techniczna
  Prof. dr hab. inż. Adam Kawalec – Wojskowa Akademia Techniczna
 • Elektroniczne aplikacje bezprzewodowe
  Organizator:
  Prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski - Politechnika Gdańska
W tym miejscu pragnę podziękować Paniom i Panom Profesorom za wnikliwe recenzje zgłoszonych referatów, udział w obradach Komitetu Naukowego Konferencji, sprawne i terminowe prowadzenie obrad oraz towarzyszących im dyskusji.
Po wysłuchaniu referatów Komitet Naukowy rekomendował wybrane artykuły do druku w następujących czasopismach naukowych i naukowo-technicznych: „Elektronice”, „Przeglądzie Elektronicznym”, „Metrology and Measurement System”, oraz w „Biuletynie Obcojęzycznym PAN (Bulletin of the Polish Academy of Scinces)” i „Optoelectronics review”. Serdeczne podziękowania kieruję do Redaktorów Naczelnych wymienionych czasopism za druk artykułów rekomendowanych przez Komitet Naukowy Konferencji.
Komitet Naukowy zaakceptował termin kolejnej konferencji. IX Krajowa Konferencja Elektroniki odbędzie się w dniach od 30 maja do 2 czerwca 2010 w Darłówku Wschodnim. Planujemy 3-4 Sesje Specjalne poświęcone Projektom Badawczym Zamawianym finansowanym przez MNiSzW oraz wygłoszenie referatów plenarnych przez znanych naukowców. Zapraszamy koordynatorów Projektów Badawczych Zamawianych o udział w przygotowaniu Sesji Specjalnych oraz opracowanie prezentacji informujących o zakresie i przebiegu realizacji Projektu. Dla najmłodszych uczestników (do 30 lat) zorganizujemy konkurs „Młodzi pracownicy nauk” na najlepsza pracę. Pobyt na Kon­feren­cji urozmaicą imprezy towarzyszące oraz bogata oferta Parku Wodnego przy hotelu „Jan”.
Dziękujemy Koleżankom i Kolegom z Komitetu Organizacyjnego za wielkie zaangażowanie i kreatywność podczas przygotowania i przebiegu Konferencji. Ta miła i serdeczna atmosfera jest również zasługą pracowników hotelu „Jan” za co składam im serdeczne podziękowania i do zobaczenia w 2010 roku na kolejnej Konferencji. Informacje dotyczące m.in. grup tematycznych, sposobu przygotowania i terminu zgłaszania referatów, kosztów udziału w Konferencji i warunków płatności, programu konferencji będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej: http://www.kke.man.koszalin.pl, e-mail: kke@man.koszalin.pl.Organizatorem Konferencji jest Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej oraz Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oddział Gdańsk.
Konferencja odbywa się pod patronatem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk. Konferencja dotowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Przewodniczący Komitetu Naukowego KKE
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke

format OpenOffice format MS Office format Acrobat Reader