2-6.06.2019 Krajowa Konferencja Elektroniki

Wydawnictwo SIGMA-NOT „Przegląd Elektrotechniczny” - 11.2009 < COFNIJ
VIII Krajowa Konferencja Elektroniki odbyła się w dniach 7-10 czerwca 2009 roku w Darłówku Wschodnim w hotelu „Jan”. W tym roku wydłużyliśmy czas trwania konferencji do czterech dni, dzięki temu mogliśmy zaprezentować wszystkie referaty przyjęte na konferencję. Ogólnie nadesłano 162 referaty w następujących grupach tematycznych: Materiały i technologie elektroniczne, Elementy elektroniczne, Układy analogowe, Układy cyfrowe, Energoelektronika, Optoelektronika, Szumy, zakłócenia, ograniczenia cieplne i niezawodność, Zastosowania układów elektronicznych, Zagadnienia ogólne.
W ramach VIII KKE odbyły się trzy Sesje Specjalne poświęcone Projektom Badawczym Zamawianym finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
 • Sesja poświęcona węglikowi krzemu
  Organizator:
  Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Politechnika Warszawska
 • Elektronika w zastosowaniach specjalnych związanych z obronnością i
  bezpieczeństwem
  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki
  Prof. dr hab. inż. Adam Kawalec – Wojskowa Akademia Techniczna
 • Elektroniczne aplikacje bezprzewodowe
  Organizator:
  Prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski - Politechnika Gdańska
W tym miejscu pragnę podziękować Paniom i Panom Profesorom za wnikliwe recenzje zgłoszonych referatów, udział w obradach Komitetu Naukowego Konferencji, sprawne i terminowe prowadzenie obrad oraz towarzyszących im dyskusji.
Po wysłuchaniu referatów Komitet Naukowy rekomendował wybrane artykuły do druku w następujących czasopismach naukowych i naukowo-technicznych:
„Elektronice”, „Przeglądzie Elektrotechnicznym”, „Metrology and Measurement System” oraz w „Biuletynie Obcojęzycznym PAN (Bulletin of the Polish Academy of Scinces)” i „Optoelectronics review”.
Serdeczne podziękowania kieruję do Redaktorów Naczelnych wymienionych czasopism za druk artykułów rekomendowanych przez Komitet Naukowy Konferencji.
Komitet Naukowy zaakceptował termin kolejnej konferencji. IX Krajowa Konferencja Elektroniki odbędzie się w dniach od 30 maja do 2 czerwca 2010 roku w Darłówku Wschodnim. Planujemy 3-4 Sesje Specjalne poświęcone Projektom Badawczym Zamawianym finansowanym przez MNiSzW oraz wygłoszenie referatów plenarnych przez znanych naukowców. Zapraszamy koordynatorów Projektów Badawczych Zamawianych o udział w przygotowaniu Sesji Specjalnych oraz opracowanie prezentacji informujących o zakresie i przebiegu realizacji Projektu. Dla najmłodszych uczestników(do 30 lat) zorganizujemy konkurs „Młodzi pracownicy nauki” na najlepszą pracę. Pobyt na Konferencji urozmaicą imprezy towarzyszące oraz bogata oferta Parku Wodnego przy hotelu „Jan”.
Dziękuję Koleżankom i Kolegom z Komitetu Organizacyjnego za wielkie zaangażowanie i kreatywność podczas przygotowania i przebiegu Konferencji. Ta miła i serdeczna atmosfera jest również zasługą pracowników hotelu „Jan” za co składam im serdeczne podziękowania i do zobaczenia w 2010 roku na kolejnej Konferencji. Informacje dotyczące m.in. grup tematycznych, sposobu przygotowania i terminu zgłaszania referatów, kosztów udziału w Konferencji i warunków płatności, programu konferencji będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej: www.man.koszalin.pl, e-mail: kke@man.koszalin.pl
Organizatorem Konferencji jest Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej oraz Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oddział Gdańsk.
Konferencja odbywa się pod patronatem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk. Konferencja dotowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Przewodniczący Komitetu Naukowego KKE
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke

format OpenOffice format MS Office format Acrobat Reader