2-6.06.2019 Krajowa Konferencja Elektroniki

Wydawnictwo SIGMA-NOT „Elektronika” - 11.2008 < COFNIJ
VII Krajowa Konferencja Elektroniki odbyła się w dniach 2-4 czerwca 2008 roku w hotelu „Jan” w Darłówku Wschodnim. Wzięło w niej udział ponad 130 naukowców ze wszystkich ważniejszych krajowych ośrodków zajmujących się elektroniką. Przedstawiono 126 prac, prezentowanych w dziewięciu grupach tematycznych w formie ustnej lub plakatowej oraz w Sesjach Specjalnych o tematyce:
 • Elementy i moduły optoelektroniczne do zastosowań w medycynie, przemyśle, ochronie środowiska i technice wojskowej.
  Organizator:
  Prof. dr hab. inż. Zdzisław Jankiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna.
 • Węglik krzemu i jego zastosowanie w elektronice wielkich częstotliwości, dużych mocy i wysokich temperatur.
  Organizator:
  Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt. Politechnika Warszawska.
 • Technologie laserowe w elektronice.
  Organizator:
  Prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk, Instytut Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk.
Spełniając swój miły obowiązek, składam serdeczne podziękowania Organizatorom Sesji Specjalnych, Koleżankom i Kolegom elektronikom za przygotowanie referatów, udział w konferencji i uczestnictwo w dyskusjach.
Szczególne podziękowania kieruję dla członków Komitetu Naukowego, którzy poprzez wnikliwe recenzje, prowadzenie obrad i stymulowanie dyskusji decydują o poziomie naukowym i randze konferencji. Gorąco dziękuję Koleżankom i Kolegom z Komitetu Organizacyjnego za wzorowe wykonanie niełatwych prac organizacyjnych za stworzenie miłej atmosfery naszych obrad. Dziękuje redaktorowi Naczelnemu „Elektroniki” panu Prof. Jerzemu Klamce i całemu Zespołowi Redakcyjnemu za owocną współpracę. Dziękuję właścicielom i obsłudze hotelu „Jan” za wiele życzliwości i sympatyczną współpracę.
VIII Krajowa Konferencja Elektroniki odbędzie się 7-10 czerwca 2009 roku w Darłówku Wschodnim. Honorowy patronat nad Konferencją sprawuje Komitet Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, a patronat medialny miesięcznik naukowo-techniczny „Elektronika”. Zachęcam wszystkich naszych przyjaciół do udziału w Konferencji.
Planujemy wygłoszenie referatów plenarnych przez znanych naukowców, prezentację referatów w grupach tematycznych oraz Sesje Specjalne. Najmłodsi (do 30 lat) uczestnicy będą mogli przystąpić do konkursu na najlepszy referat. W ramach Konferencji zostanie zorganizowana prezentacja sprzętu elektronicznego. Pobyt na Konferencji urozmaicą imprezy towarzyszące oraz bogata oferta Parku Wodnego przy hotelu „Jan”.
Zapraszamy koordynatorów Projektów Badawczych Zamawianych o udział w przygoto-waniu Sesji Specjalnych oraz opracowanie prezentacji informujących o zakresie i przebiegu realizacji Projektu.
Informacje dotyczące m.in. grup tematycznych, sposobu przygotowania i terminu zgłaszania referatów, statusu prac, składu Komitetu Naukowego, kosztów udziału w konferencji i warunków płatności, programu konferencji, będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej: WWW.kke.man.koszalin.pl, email: kke@man.koszalin.pl


Przewodniczący Komitetu Naukowego KKE
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke

format OpenOffice format MS Office format Acrobat Reader