2-6.06.2019 Krajowa Konferencja Elektroniki

Wydawnictwo SIGMA-NOT „Elektronika” - 11.2006 < COFNIJ
V Krajowa Konferencja Elektroniki odbyła się w dniach 12-14 czerwca 2006r. w hotelu „Jan” w Darłówku Wschodnim. Wzięło w niej udział ponad 100 naukowców ze wszystkich ważniejszych krajowych ośrodków zajmujących się elektroniką. Konferencję połączyliśmy z seminarium na temat „Przemysł elektryczny i elektroniczny – na dzień przed wejściem w życie dyrektywy RoHS”, organizowanym przez Instytut Tele- i Radio-techniczny w Warszawie.
Zgodnie z tradycją wygłoszono kilka referatów plenarnych, komunikaty naukowe prezentowano w dziewięciu grupach tematycznych w formie ustnej lub plakatowej.
Komitet Naukowy Konferencji wyróżnił 31 prac poprzez rekomendowanie ich do druku w Biuletynie Obcojęzycznym PAN (11 prac) lub w „Elektronice”. W niniejszym zeszycie prezentujemy 20 referatów przedstawionych na Konferencji i wybranych przez Komitet Naukowy. Zamierzeniem Komitetu Naukowego jest zwiększenie w przyszłości liczby prac rekomendowanych do druku; planujemy przy tym współpracę z kolejnymi czasopismami naukowymi. Spełniając swój miły obowiązek, dziękuję bardzo serdecznie Koleżankom i Kolegom z Komitetu Naukowego, których praca na etapie recenzowania referatów, poprzez prowadzenie sesji, inspirowanie i kierowanie dyskusją, decyduje o poziomie naukowym Konferencji. Serdeczne podziękowania kieruję do Koleżanek i Kolegów z Komitetu Organizacyjnego prowadzonego sprawnie przez mgr Stefana Łuczaka. Dziękuję właścicielom i obsłudze hotelu „Jan” za wiele życzliwości i sympatyczną współpracę. Wreszcie – „last but not least” dziękuję za współpracę Panu prof. Jerzemu Klamce i Zespołowi Redakcyjnemu Elektroniki.
Zachęcam wszystkich naszych przyjaciół do udziału w kolejnej Konferencji, zapraszam do odwiedzenia naszej strony : www.kke.man.koszalin.pl
Proszę także o nadsyłanie uwag, sugestii i propozycji na temat Konferencji na adres: kke@man.koszalin.pl


Przewodniczący Komitetu Naukowego KKE
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke

format OpenOffice format MS Office format Acrobat Reader