2-6.06.2019 Krajowa Konferencja Elektroniki

Wydawnictwo SIGMA-NOT „Elektronika” - 11.2005 < COFNIJ
W IV Krajowej Konferencji Elektroniki wzięło udział 103 naukowców z wyższych uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych i instytutów Polskiej Akademii Nauk. Na konferencję nadesłano około 100 prac, z których każda została zaopiniowana przez dwóch członków Komitetu Naukowego. Do prezentacji zakwalifikowano ostatecznie 91 opracowań.
Na zaproszenie Komitetu Naukowego pięciu wybitnych naukowców reprezentujących poszczególne obszary tematyczne przygotowało referaty plenarne. Pozostałe prezentacje podzielono na sześć grup tematycznych: elementy elektroniczne, układy analogowe, układy cyfrowe, optoelektronika, zastosowanie układów elektronicznych oraz szumy, zakłócenia, ograniczenia cieplne i niezawodność. Jedną z sesji specjalnych poświęcono pracom realizowanym w ramach projektów finansowanych przez „MNiI”, drugą – perspektywom rozwoju technologii i zastosowań elementów z węglika krzemu. W niniejszym specjalnym zeszycie „Elektroniki” prezentujemy referaty plenarne oraz komunikaty wytypowane przez Komitet Naukowy.
Składam serdeczne podziękowanie Koleżankom i Kolegom elektronikom za przygotowanie referatów, udział w konferencji i uczestnictwo w dyskusjach. Szczególne podziękowania kieruję do członków Komitetu Naukowego, którzy poprzez wnikliwe recenzje, prowadzenie obrad w sesjach i stymulowanie dyskusji decydują o poziomie naukowym i randze konferencji. Gorąco dziękuję Koleżankom i Kolegom z Komitetu Organizacyjnego pod przewodnictwem mgr inż. Stefana Łuczaka za wielkie zaangażowanie, ciężką i niełatwą pracę, za stworzenie miłej atmosfery naszych obrad. Dziękuję redaktorowi naczelnemu „Elektroniki” panu prof. Jerzemu Klamce i całemu Zespołowi Redakcyjnemu za owocną pracę.
V Konferencja Elektroniki odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2006 roku. Wszystkich zainteresowanych gorąco zachęcam do udziału, a przedtem do odwiedzenia naszej strony: www.kke.man.koszalin.pl


Przewodniczący Komitetu Naukowego KKE
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke

format OpenOffice format MS Office format Acrobat Reader