2-6.06.2019 Krajowa Konferencja Elektroniki

Wydawnictwo SIGMA-NOT „Elektronika” - 12.2004 < COFNIJ
III Krajowa Konferencja Elektroniki odbyła się w dniach 16-18 czerwca 2004r. Wzięło w niej udział 108 naukowców z wyższych uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych i instytutów Polskiej Akademii Nauk. W części obrad wzięli udział Panie i Panowie Dziekani Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki i Informatyki, zgromadzeni w Kołobrzegu z okazji XIV Zjazdu Dziekanów.
Na konferencję nadesłano ponad 100 prac; każda została zaopiniowana przez dwóch członków Komitetu Naukowego. Do prezentacji zakwalifikowano ostatecznie 93 prace. Na zaproszenie Komitetu Naukowego sześciu wybitnych naukowców reprezentujących poszczególne obszary tematyczne przygotowało referaty plenarne. Pozostałe prezentacje podzielono na sześć grup tematycznych: elementy elektroniczne, układy analogowe, układy cyfrowe, optoelektronika, zastosowanie układów elektronicznych oraz szumy, zakłócenia, ograniczenia cieplne i niezawodność. W niniejszym specjalnym zeszycie „Elektroniki” przedstawione są referaty plenarne.
Składam serdeczne podziękowania Koleżankom i Kolegom Elektronikom za przygotowanie referatów, udział w konferencji i uczestnictwo w dyskusjach. Szczególne podziękowania kieruję do członków Komitetu Naukowego, którzy poprzez wnikliwe recenzje, prowadzenie obrad w sesjach i stymulowanie dyskusji decydują o poziomie naukowym i randze konferencji.
Gorąco dziękuję Koleżankom i Kolegom Z Komitetu Organizacyjnego pod przewodnictwem mgr inż. Stefana Łuczaka za wielkie zaangażowanie, za ciężką i niełatwą pracę, za stworzenie miłej atmosfery naszych obrad.
Dziękuję Redaktorowi Naczelnemu „Elektroniki” Panu Profesorowi Jerzemu Klamce i całemu Zespołowi Redakcyjnemu za owocną współpracę.
IV Krajowa Konferencja Elektroniki odbędzie się w dniach 12-15 czerwca 2005r.
Wszystkich zainteresowanych gorąco zachęcam do udziału, a przedtem do odwiedzenia naszej strony: www.kke.man.koszalin.pl


Przewodniczący Komitetu Naukowego KKE
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke

format OpenOffice format MS Office format Acrobat Reader