2-6.06.2019 Krajowa Konferencja Elektroniki

Wydawnictwo SIGMA-NOT „Elektronika” - 8-9.2003 < COFNIJ
Druga z rzędu Krajowa Konferencja Elektroniki odbyła się w Kołobrzegu w dniach od 9.06 do 12.06.2003r. Wzięło w niej udział 129 naukowców wyższych uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych i Instytutów PAN. Konferencję zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz Polskiej Akademii Nauk: członek Prezydium PAN, prof. dr hab. Jan Węglarz oraz Przewodniczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, prof. dr hab. inż. Wiesław Woliński.
Pierwsza część Konferencji w dniu 09.06.2003 miała szczególne uroczysty charakter i była poświęcona Jubileuszowi 50-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. inż. Michała Białko. Prof. Michał Białko, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, doktor honoris causa Politechniki w Tuluzie, jest jednym z najwybitniejszych polskich elektroników. Autor licznych książek i publikacji prezentowanych w wydawnictwach światowych, często cytowany przez zagranicznych naukowców, promotor i wychowawca licznych zastępów polskich elektroników, wśród których jest kilka profesorów zatrudnionych w Polsce lub w USA, prowadzi nadal intensywną działalność naukową i dydaktyczną. W Sesji Jubileuszowej wystąpili m.in. przedstawiciele władz Polskiej Akademii Nauk, Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. K. Wawryn, dziekani Wydziału Elektroniki lub wydziałów pokrewnych szeregu wyższych uczelni, uczniowie, wychowankowie i współpracownicy Profesora.
Na Konferencję nadesłano ponad 130 komunikatów, z których każdy był opiniowany przez dwóch recenzentów – członków Komitetu Naukowego. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przyjęto do prezentacji 111 prac. 7 referatów plenarnych zostało przygotowanych przez uznanych specjalistów, na zaproszenie Komitetu Naukowego. Komunikaty były prezentowane w 7 grupach tematycznych, ustanie lub w formie plakatowej. Dodatkową sesję poświęcono prezentacji prac realizowanych w ramach projektów badawczych KBN. Część materiałów konferencyjnych została po recenzjach opublikowana w niniejszym, specjalnym zeszycie „Elektroniki”.
Pragnę podziękować bardzo serdecznie tym wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Konferencji. Dziękuję Autorom za przeprowadzenie badań i przygotowanie referatów i komunikatów. Dziękuję Koleżankom i Kolegom z Komitetu Naukowego za wnikliwe recenzje i zapewnienie odpowiedniego poziomu naukowego Konferencji. Dziękuję serdecznie Komitetowi Organizacyjnemu, kierowanemu w tym roku przez mgra Stefana Łuczaka, za sprawne przeprowadzenie trudnych prac organizacyjnych.
Mam nadzieję, że mimo coraz trudniejszych warunków, w jakich działa polska nauka, Konferencje będą kontynuowane i będą przyczyniać się wydatnie do rozwoju krajowej elektroniki.


Przewodniczący Komitetu Naukowego KKE
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke

format OpenOffice format MS Office format Acrobat Reader