2-6.06.2019 Krajowa Konferencja Elektroniki

Wydawnictwo SIGMA-NOT „Elektronika” - 09.2015 < COFNIJ
W dniach 8.06–12.06.2015 roku w hotelu JAN w Darłówku Wschodnim odbyła się CZTERNASTA KRAJOWA KONFERENCJA ELEKTRONIKI.

Referaty prezentowane w formie ustnej lub plakatowej były podzielone na tradycyjne grupy tematyczne: Materiały i technologie elektroniczne, Elementy elektroniczne, Układy analogowe, Układy cyfrowe, Energoelektronika, Optoelektronika, Szumy, zakłócenia, ograniczenia cieplne i niezawodność, Zastosowania układów elektronicznych, Systemy elektroniczne w mechatronice. Oprócz tego zorganizowano siedem Sesji.

Specjalnych wyszczególnione poniżej.

 1. Rozwój ogniw fotowoltaicznych i paliwowych w Polsce
       Organizatorzy:
       Dr hab. Agnieszka Iwan – prof. IEL
       Dr inż. Grzegorz Paściak –dyrektor IEL Wrocław
       Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu
 2. Lasery półprzewodnikowe - wytwarzanie, modelowanie, zastosowanie
       Organizatorzy:
       Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Nakwaski – Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej
       Dr inż. Łukasz Piskorski – Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej
 3. Innowacyjne zastosowania techniki sensorowej
       Organizatorzy:
       Prof.dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz – Politechnika Poznańska
       Prof.dr hab. inż. Stanisław Szczepański – Politechnika Gdańska
       Prof.dr hab. inż. Zbigniew Bielecki – WAT
       Prof.dr hab. inż. Paweł Gryboś – AGH
 4. Osobiste systemy elektroniczne: technologie i zastosowania medyczne
       Organizator:
       Prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło – Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej
 5. Tranzystory HEMT na bazie azotku galu
       Organizator:
       Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke – Politechnika Koszalińska
       Dr hab. inż. Wojciech Wojtasiak – Politechnika Warszawska
 6. Przezroczyste Materiały Tlenkowe
       Organizatorzy:
       Prof. dr hab. Marek Godlewski – Instytut Fizyki PAN – Warszawa
       Dr hab. Jarosław Domaradzki – Politechnika Wrocławska, prof. PWr
 7. Od mikrobiometrii do makrobiometrii: metody, układy elektroniczne i zastosowania
       Organizator:
       Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski – Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki,
                Pracownia Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów

Dodatkowym elementem Konferencji była wystawa i prezentacje firm komercyjnych z kraju i zagranicy.
W konkursie „MŁODZI PRACOWNICY NAUKI” na najlepsze prace w tradycyjnych grupach tematycznych, wyróżniono następujące osoby:
Materiały i technologie elektroniczne
mgr inż. Grzegorz Tomaszewski – Politechnika Rzeszowska
Sesja specjalna – Od mikrobiometrii do makrobiometrii: metody, układy elektroniczne i zastosowania
mgr inż. Agnieszka Stankiewicz – Politechnika Poznańska
mgr inż. Karol Lisowski – Politechnika Gdańska
Sesja specjalna – Rozwój ogniw fotowoltaicznych i paliwowych w Polsce
inż. Katarzyna Gwóźdź – Politechnika Wrocławska
Sesja specjalna – Innowacyjne zastosowania techniki sensorowej
dr inż. Szymon Szczęsny – Politechnika Poznańska
Sesja specjalna – Innowacyjne zastosowania techniki sensorowej
dr inż. Damian Wojcieszak – Politechnika Wrocławska
Lasery półprzewodnikowe – wytwarzanie, modelowanie, zastosowanie
inż. Patrycja Śpiewak – Politechnika Łódzka

Po wysłuchaniu referatów Komitet Naukowy rekomendował wybrane artykuły do druku w następujących czasopismach naukowych i naukowo-technicznych: „Elektronika”, „Przegląd Elektrotechniczny”, „Metrology and Measurement Systems”, „Biuletyn Obcojęzyczny PAN – Bulletin of the Polish Academy of Sciences”, „International Journal of Electronics and Telecommunications”, „Optoelectronics Review”, „International Journal of Applied Mathematics and Computer Science”, „Archives of Medical Science”, „Journal of Human Kinetics”.

Komitet Naukowy zaakceptował termin kolejnej konferencji. XV Krajowa Konferencja Elektroniki odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca 2016 roku w Darłówku Wschodnim. Planujemy zorganizowanie sesji regularnych i sesji specjalnych oraz wygłoszenie referatów  plenarnych przez znanych naukowców. Zapraszamy, przede wszystkim kierowników dużych projektów badawczych, do podjęcia się organizacji Sesji Specjalnych. Zapraszamy również firmy komercyjne do zaprezentowania swoich wyrobów w trakcie Konferencji. Pobyt na Konferencji urozmaicą imprezy towarzyszące oraz bogata oferta Parku Wodnego przy hotelu „Jan”. Dla najmłodszych uczestników (do 30 lat) zorganizujemy konkurs na najlepsze prace w poszczególnych grupach tematycznych.

Informacje dotyczące m.in. grup tematycznych, sposobu przygotowania i terminu zgłaszania referatów, kosztów udziału w Konferencji i warunków płatności, programu konferencji, będą sukcesywnie zamieszczane na stronach internetowych: www.kke.man.koszalin.pl i www@kke.com.pl

Adresy e-mail Sekretariatu Konferencji: kke@man.koszalin.pl oraz kke@kke.com.pl

Konferencja odbywa się pod patronatem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.
Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oddział Gdańsk oraz Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki KoszalińskiejPrzewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke