2-6.06.2019 Krajowa Konferencja Elektroniki

Wydawnictwo SIGMA-NOT „Elektronika” - 11.2014 < COFNIJ
Referaty prezentowane w formie ustnej lub plakatowej były podzielone na tradycyjne grupy tematyczne: Materiały i technologie elektroniczne, Elementy elektroniczne, Układy analogowe, Układy cyfrowe, Energoelektronika, Optoelektronika, Szumy, zakłócenia, ograniczenia cieplne i niezawodność, Zastosowania układów elektronicznych, Systemy elektroniczne w mechatronice, zorganizowano także sześć
Sesji Specjalnych:

 1. Przezroczyste półprzewodniki tlenkowe (nowa klasa materiałów półprzewodnikowych dla przezroczystej elektroniki, optoe-
  lektroniki, fotowoltaiki i technik sensorowych).
  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. Marek Godlewski – Instytut Fizyki PAN – Warszawa
  Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska – ITE – Warszawa
 2. Zobrazowanie i pomiary w podczerwieni – krajowe potrzebyi możliwości
  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Zdzisław Jankiewicz – IOE WAT
  Dr inż. Janusz Mikołajczyk – IOE WAT
 3. Grafen
  Organizatorzy:
  Dr inż. Zygmunt Łuczyński – ITME – Warszawa
  Prof. dr hab. Jacek Baranowski– ITME – Warszawa
 4. Zintegrowane układy sensorów wizyjnych i promieniowania X w technologii „System on Chip”
  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański – Politechnika Gdańska
  Prof. dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz – Politechnika Poznańska
  Prof. dr hab. inż. Paweł Gryboś – AGH Kraków
 5. Kwantowe Lasery kaskadowe – 20 lat badań i stan obecny
  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. Maciej Bugajski – Instytut Technologii Elektronowej – Warszawa
  Dr Anna Wójcik-Jedlińska – Instytut Technologii Elektronowej – Warszawa
 6. Polimerowe ogniwa fotowoltaiczne
  Organizator:
  Dr hab. Agnieszka Iwan – prof. IEL – Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu

Dodatkowym elementem Konferencji była wystawa i prezentacje firm komercyjnych z kraju i zagranicy.
W konkursie „MŁODZI PRACOWNICY NAUKI” na najlepsze prace w tradycyjnych grupach tematycznych, wyróżniono następujące
osoby:

 • Materiały i technologie elektroniczne – mgr inż. Krzysztof Dorywalski – Politechnika Koszalińska
 • Optoelektronika – mgr inż. Bartłomiej Guzowski – Politechnika Łódzka
 • Sesja specjalna – Przezroczyste półprzewodniki tlenkowe
  - dr Bartłomiej Witkowski – Instytut Fizyki PAN Warszawa,
  - mgr inż. Jakub Kaczmarski – Instytut Technologii Elektronowej
 • Sesja specjalna – Polimerowe ogniwa fotowoltaiczne
  - dr inż. Natalia Nosidlak – AGH Kraków,
  - mgr Rafał Pietruszka – Instytut Fizyki PAN,
  - mgr inż. Marek Malinowski – Instytut Elektrotechniki Wrocław,
  - mgr inż. Bartosz Boharewicz – Instytut Elektrotechniki Wrocław
 • Sesja specjalna – Kwantowe lasery kaskadowe – 20 lat badań i stan obecny
  - mgr inż. Mikołaj Badura – Politechnika Wrocławska,
  - mgr inż. Magdalena Garlińska – WAT Warszawa,
  - inż. Aleksandra Grzegorek – Politechnika Poznańska.

Po wysłuchaniu referatów Komitet Naukowy rekomendował wybrane artykuły do druku w następujących czasopismach naukowych
 naukowo-technicznych: „Elektronika”, „Przegląd Elektrotechniczny”, „Metrology and Measurement System”, „Archives of Electrical Engineering”, „Bulletin of the Polish Academy of Sciences”, International Journal of Electronics and Telecommunications” i „Optoelectronics Review”.

Serdeczne podziękowania kieruję do Redaktorów Naczelnych wymienionych czasopism za druk artykułów rekomendowanych
przez Komitet Naukowy Konferencji.

Komitet Naukowy zaakceptował termin kolejnej konferencji. XIV Krajowa Konferencja Elektroniki odbędzie się w dniach od 8 do 12 czerwca 2015 roku w Darłówku Wschodnim. Planujemy zorganizowanie sesji regularnych i sesji specjalnych oraz wygłoszenie referatów plenarnych przez znanych naukowców. Zapraszamy, przede wszystkim kierowników dużych projektów badawczych, do podjęcia się organizacji Sesji Specjalnych. Zapraszamy również irmy komercyjne do zaprezentowania swoich wyrobów w trakcie Konferencji. Pobyt na Konferencji urozmaicą imprezy towarzyszące oraz bogata oferta Parku Wodnego przy hotelu JAN. Dla najmłodszych uczestników (do 30 lat) zorganizujemy konkurs na najlepsze prace w poszczególnych grupach tematycznych. Informacje dotyczące m.in. grup tematycznych, sposobu przygoowania i terminu zgłaszania referatów, kosztów udziału w Konferencji i warunków płatności, programu konferencji, będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej: www.kke.man.koszalin.pl, e-mail: kke@man.koszalin.pl

Pragnę serdecznie podziękować Paniom i Panom Profesorom z Komitetu Naukowego za dbałość o wysoki poziom naukowy Konerencji, a w szczególności za wnikliwe recenzje zgłoszonych referaów, udział w obradach Komitetu Naukowego Konferencji, sprawne  terminowe prowadzenie obrad oraz towarzyszących im dyskusji.

Dziękuję Koleżankom i Kolegom z Komitetu Organizacyjnego za wielkie zaangażowanie i kreatywność podczas przygotowań i w trakcie obrad Konferencji. Miła i serdeczna atmosfera obrad i imprez towarzyszących jest również zasługą pracowników hotelu JAN za co składam im serdeczne podziękowania.

Konferencja odbywa się pod patronatem Komitetu Elektronik Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.
Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oddział Gdańsk oraz Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki KoszalińskiejPrzewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke