2-6.06.2019 Krajowa Konferencja Elektroniki

Wydawnictwo SIGMA-NOT „Elektronika” - 05.2013 < COFNIJ
Szanowni Państwo

Obchodzony w dniu 17 maja Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego przypada w rocznicę podpisania w 1865 r. pierwszej Międzynarodowej Konwencji Telegraficznej (International Telegraph Convention), które doprowadziło do utworzenia Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej ITU (International Télécommunication Union). Mam przyjemność poinformować Państwa, że w tym roku motywem przewodnim Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego są Techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) na rzecz wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest przedmiotem globalnego zainteresowania nie tylko w kontekście ochrony zdrowia publicznego i zapobiegania urazom, ale także jako jeden ze środków ograniczania niekorzystnych zmian klimatycznych przez bardziej efektywne zarządzanie ruchem.

ITU przewodzi światowym działaniom na rzecz rozwoju nowoczesnych standardów dla inteligentnych systemów transportowych i rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo kierowcy, które łączą techniki komputerowe i telekomunikacyjne, systemy nawigacji i automatyzacji oraz zastosowanie w samochodach radarów wspomagających unikanie kolizji. ITU opracowuje również standardy dla ergonomicznych interfejsów użytkownika i systemów łączności w pojazdach oraz rozwiązania poprawiające jakość prowadzenia pojazdów dzięki eliminowaniu z systemów technicznych niebezpiecznych czynników rozpraszających kierowcę.

Hasło: Techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) na rzecz wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego zostało przyjęte przez Radę ITU jako motyw przewodni Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w 2013 r., zgodnie z postanowieniami rezolucji nr 68 (Rev. Guadalajara 2010). Temat ten wpisuje się również w rezolucję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (A/RES/64/255) o poprawie globalnego bezpieczeństwa drogowego, w której ogłasza się lata 2011 - 2020 Dekadą działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zachęcam Państwa do organizowania w Waszym kraju obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego '2013 i do włączania się wszystkich grup społecznych w działania na rzecz rozwoju świadomości i porozumienia w kwestiach objętych hasłem Techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) na rzecz wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Łączę się z Państwem w świętowaniu 148. rocznicy powstania ITU i życzę bardzo udanego Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2013.Z poważaniem
Dr Hamadoun I. Toure
Sekretarz Generalny

format OpenOffice format MS Office format Acrobat Reader