2-6.06.2019 Krajowa Konferencja Elektroniki

Wydawnictwo SIGMA-NOT „Elektronika” - 09.2012 < COFNIJ
W dniach 11.06-14.06.2012 roku w hotelu JAN w Darłówku Wschodnim odbyła się
JEDENASTA KRAJOWA KONFERENCJA ELEKTRONIKI

Referaty prezentowane w formie ustnej lub plakatowej były podzielone na tradycyjne grupy tematyczne:

Materiały i technologie elektroniczne, Elementy elektroniczne, Układy analogowe, Układy cyfrowe, Energoelektronika, Optoelektronika, Szumy, zakłócenia, ograniczenia cieplne i niezawodność, Zastosowania układów elektronicznych, Systemy elektroniczne w mechatronice. Oprócz tego zorganizowano cztery Sesje Specjalne wyszczególnione poniżej.

 1. Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych InTechFun.
  Organizator: prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska - Instytut Technologii Elektronowej Warszawa.
 2. 50 lat laserów półprzewodnikowych.
  Organizator: prof. dr hab. inż. Maciej Bugajski - Instytut Technologii Elektronowej Warszawa.
 3. Techniki projektowania obwodów analogowych dla łączności bezprzewodowej.
  Organizatorzy: prof. dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz - Politechnika Poznańska, prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański i dr inż. Grzegorz Blakiewicz - Politechnika Gdańska.
 4. Sensory zakresu optycznego - od materiałów do systemów.
  Organizatorzy: prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski i prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki - Wojskowa Akademia Techniczna.

Dodatkowym elementem Konferencji była wystawa i prezentacje firm komercyjnych z kraju i zagranicy.

W konkursie „MŁODZI PRACOWNICY NAUKI" na najlepsze prace w tradycyjnych grupach tematycznych, wyróżniono następujące osoby:

 • Elementy elektroniczne - Adrian Krysiński, Politechnika Warszawska.
 • Układy analogowe - mgr inż. Michał Sobański, Instytut Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk.
 • Układy cyfrowe - dr inż. Paweł Biernacki, Politechnika Wrocławska.
 • Optoelektronika - mgr inż. Adam Sokół, Politechnika Łódzka.
 • Zastosowania układów elektronicznych - inż. Jacek Blumenfeld, Politechnika Łódzka, mgr inż. Wojciech Gelmuda - AGH Kraków.
 • Zagadnienia ogólne - mgr inż. Marta Walenczykowska, WAT Warszawa.
 • Sesja Specjalna: Sensory zakresu optycznego od materiałów do systemów - mgr inż. Magdalena Gutowska, WAT Warszawa.
 • Sesja Specjalna: Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych (InTechFun) - mgr inż. Marek Ekielski i mgr inż. Andrzej Taube - Instytut Technologii Elektronowej Warszawa.
 • Sesja Specjalna: Techniki projektowania obwodów analogowych dla łączności bezprzewodowej - mgr inż. Piotr Katarzyński, Politechnika Poznańska.

Po wysłuchaniu referatów Komitet Naukowy rekomendował wybrane artykuły do druku w następujących czasopismach naukowych i naukowo-technicznych:

Elektronika", „Przegląd Elektrotechniczny", „Wiadomości Elektrotechniczne", „Metrology and Measurement System”, „Archives of Electrical Engineering”, „Bulletin of the Polish Academy of Sciences” i „Optoelectronics Review".

Serdeczne podziękowania kieruję do Redaktorów Naczelnych wymienionych czasopism za druk artykułów rekomendowanych przez Komitet Naukowy Konferencji. Komitet Naukowy zaakceptował termin kolejnej konferencji. XII Krajowa Konferencja Elektroniki odbędzie się w dniach od 10 do 13 czerwca 2013 roku w Darłówku Wschodnim. Planujemy zorganizowanie sesji regularnych i sesji specjalnych oraz wygłoszenie referatów plenarnych przez znanych naukowców. Zapraszamy, przede wszystkim kierowników dużych projektów badawczych, do podjęcia się organizacji Sesji Specjalnych. Zapraszamy również firmy komercyjne do zaprezentowania swoich wyrobów w trakcie Konferencji. Pobyt na Konferencji urozmaicą imprezy towarzyszące oraz bogata oferta Parku Wodnego przy hotelu „Jan". Dla najmłodszych uczestników (do 30 lat) zorganizujemy konkurs na najlepsze prace w poszczególnych grupach tematycznych.

Informacje dotyczące m.in. grup tematycznych, sposobu przygotowania i terminu zgłaszania referatów, kosztów udziału w Konferencji i warunków płatności, programu konferencji, będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej: www.kke.man.koszalin.pl, e-mail: kke@man.koszalin.pl

Pragnę serdecznie podziękować Paniom i Panom Profesorom z Komitetu Naukowego za wnikliwe recenzje zgłoszonych referatów, udział w obradach Komitetu Naukowego Konferencji, sprawne i terminowe prowadzenie obrad oraz towarzyszących im dyskusji.

Dziękuję Koleżankom i Kolegom z Komitetu Organizacyjnego za wielkie zaangażowanie i kreatywność podczas przygotowań i w trakcie obrad Konferencji. Miła i serdeczna atmosfera obrad i imprez towarzyszących jest również zasługą pracowników hotelu „Jan" za co składam im serdeczne podziękowania.

Organizatorami Konferencji byli: Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oddział Gdańsk oraz Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.

Konferencja odbywała się pod patronatem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke

format OpenOffice format MS Office format Acrobat Reader