2-6.06.2019 Krajowa Konferencja Elektroniki

Wydawnictwo SIGMA-NOT „Elektronika” - 10.2012 < COFNIJ
XII Krajowa Konferencja Elektroniki odbędzie się w dniach 10.06 – 13.06 2013 roku w Darłówku Wschodnim. Uczestników Konferencji powitamy w niedzielę 9 czerwca w godzinach popołudniowych w hotelu „Jan” ul. Słowiańska 24.

Tematyka Konferencji obejmuje:

  • Materiały i technologie elektroniczne
  • Elementy elektroniczne
  • Układy analogowe
  • Układy cyfrowe
  • Energoelektronika
  • Optoelektronika
  • Szumy, zakłócenia, ograniczenia cieplne i niezawodność
  • Zastosowanie układów elektronicznych
  • Systemy elektroniczne w mechatronice.

Przyjmujemy referaty przygotowane zgodne z wytycznymi podanymi na stronie konferencji. Planujemy zorganizowanie sesji regularnych i sesji specjalnych oraz wygłoszenie referatów plenarnych przez znanych naukowców. Dla najmłodszych uczestników (do 30 lat) zorganizujemy konkurs na najlepsze prace w poszczególnych grupach tematycznych.

Po wysłuchaniu referatów Komitet Naukowy zarekomenduje wybrane referaty do druku w czasopismach: „Elektronika”, „Przegląd Elektrotechniczny”, „Wiadomości Elektrotechniczne”, „Metrology and Measurement System”, „Archives of Electrical Engineering”, „Bulletin of the Polish Academy of Sciences” i „Optoelectronics Review”

Zapraszamy – przede wszystkim kierowników dużych projektów badawczych – do podjęcia się organizacji Sesji Specjalnych. Zapraszamy też firmy komercyjne do zaprezentowania swoich wyrobów w trakcie Konferencji. Pobyt na Konferencji urozmaicą imprezy towarzyszące oraz bogata oferta Parku Wodnego przy hotelu „Jan”

Informacje dotyczące m.in. grup tematycznych, sposoby przygotowania i terminu zgłaszania referatów, kosztów udziału w Konferencji i warunków płatności, programu Konferencji, będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej www.kke.man.koszalin.pl, e-mail: kke@man.koszalin.pl

Kontakt organizatorów z uczestnikami Konferencji odbywać się będzie przez stronę internetową.

Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oddział Gdańsk oraz Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.Komitet Naukowy i Organizacyjny
Serdecznie zaprasza do udziału w XII KKE

format OpenOffice format MS Office format Acrobat Reader