2-6.06.2019 Krajowa Konferencja Elektroniki

Wydawnictwo SIGMA-NOT „Elektronika” - 10.2011 < COFNIJ
XI Krajowa Konferencja Elektroniki odbędzie się w dniach 11.06 – 14.06 2012 roku.
Uczestników Konferencji powitamy w niedzielę 10 czerwca w godzinach popołudniowych, Konferencję zorganizujemy w Darłówku Wschodnim w hotelu JAN.

Tematyka Konferencji obejmuje:

  • Materiały i technologie elektroniczne
  • Elementy elektroniczne
  • Układy analogowe
  • Układy cyfrowe
  • Energoelektronika
  • Optoelektronika
  • Szumy, zakłócenia, ograniczenia cieplne i niezawodność
  • Zastosowanie układów elektronicznych
  • Systemy elektroniczne w mechatronice.

Przyjmujemy referaty przygotowane zgodne z wytycznymi podanymi na stronie konferencji.

W ramach Konferencji odbędą się Sesje Specjalne oraz prezentacja referatów plenarnych przygotowanych przez znanych naukowców. Dla najmłodszych (do 30 lat) zorganizujemy konkurs „Młodzi pracownicy nauki” na najlepsze prace. Po wysłuchaniu referatów Komitet Naukowy zarekomenduje wybrane artykuły do druku w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych.

Zapraszamy Członków Komitetu Naukowego, a zwłaszcza Koordynatorów dużych projektów badawczych do zgłaszania propozycji i udziału w przygotowaniu Sesji Specjalnych. Liczymy na liczny udział i prezentację firm zajmujących się elektroniką.

Przewidujemy liczne imprezy towarzyszące ingerujące środowisko Elektroników oraz prezentujące walory regionu Pomorza Środkowego.
Informacje dotyczące m.in. grup tematycznych, sposobu przygotowania i terminu zgłaszania referatów, regulaminu konkursu, kosztów udziału w Konferencji i warunków płatności oraz programu konferencji będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej: www.kke.man.koszalin.pl ,
e-mail: kke@man.koszalin.pl

Kontakt organizatorów z uczestnikami Konferencji odbywać się będzie przez stronę internetową.

Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Gdańsk oraz Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.

Konferencja odbywa się pod patronatem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.Komitet Naukowy i Organizacyjny
Serdecznie zaprasza do udziału w XI KKE

format OpenOffice format MS Office format Acrobat Reader