2-6.06.2019 Krajowa Konferencja Elektroniki

Wydawnictwo SIGMA-NOT „Elektronika” - 09.2011 < COFNIJ
Referaty prezentowane w formie ustnej lub plakatowej były podzielone na tradycyjne grupy tematyczne: Materiały i technologie elektroniczne, Elementy elektroniczne, Układy analogowe, Układy cyfrowe, Energoelektronika, Optoelektronika, Szumy, zakłócenia, ograniczenia cieplne i niezawodność, Zastosowania układów elektronicznych, Systemy elektroniczne w mechatronice. Ponadto 12 referatów poświęcono prezentacji firmy z Anglii, Austrii, Niemiec, Francji i Polski i zorganizowano pięć Sesji Specjalnych wyszczególnionych poniżej:

 1. „Zaawansowane technologie dla półprzewodnikowej optoelektroniki podczerwieni”
  Organizator:
  Prof. dr hab. inż. Maciej Bugajski – Instytut technologii Elektronowej, Warszawa
 2. „Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych” – InTechFun
  Organizator:
  Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska – Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
 3. „Elektroniczne systemy wspomagania osób z niepełnosprawnością”
  Organizator:
  Prof. dr hab. inż. Andrzej Materka – Politechnika Łódzka
 4. „Diagnostyka Układów Analogowych”
  Organizatorzy:
  Prof. dr hab. inż. Michał Tadeusiewicz – Politechnika Łódzka,
  Prof. dr hab. inż. Jerzy Rutkowski – Politechnika Śląska.
 5. „Współczesne Technologie Radarowe”
  Organizator:
  Prof. dr hab. inż. Adam Kawalec – Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.

W konkursie „Młodzi Pracownicy Nauki” na najlepsze prace w tradycyjnych grupach tematycznych, wyróżniono następujące osoby:

 • Materiały i technologie elektroniczne – mgr Inż. Katarzyna Garasz – Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
 • Układy analogowe – Adrian Bekasiewicz – Politechnika Gdańska
 • Szumy, zakłócenia, ograniczenia cieplne i niezawodność – mgr inż. Mateusz Kosikowski – Politechnika Koszalińska
 • Optoelektronika – mgr inż. Magdalena Gutowska – Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.

 

Oprócz tego przyznano wyróżnienia za prezentacje w Sesjach Specjalnych:

 • Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych – InTechFun – mgr inż. Przemysław Struk – Politechnika Śląska
 • Współczesne Technologie Radarowe – mgr inż. Robert Kędzierawski – Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 • Diagnostyka Układów Analogowych – mgr inż. Piotr Kyzioł – Politechnika Śląska
 • Elektroniczne systemy wspomagania osób z niepełnosprawnością – mgr inż. Maciej Frankiewicz – AGH Kraków, mgr inż. Przemysław Barański – Politechnika Łódzka

Po wysłuchaniu referatów Komitet Naukowy rekomendował wybrane artykuły do druku w następujących czasopismach naukowych i naukowo-technicznych: „Elektronika”, „Przegląd Elektrotechniczny”, „Wiadomości Elektrotechniczne”, „Metrology and Measurement System”, „Archives of Electrical Engineering” oraz w „Bulletin of the Polish Academy of Scinces”, „Archives of Electrical Engineering”, i „Optoelectronics Review”. Serdecznie podziękowania kieruję do Redaktorów Naczelnych wymienionych czasopism za druk artykułów rekomendowanych przez Komitet Naukowy Konferencji.

Komitet Naukowy zaakceptował termin kolejnej Konferencji, XI Krajowa Konferencja Elektroniki odbędzie się w dniach od 11 do 14 czerwca 2012 roku w Darłówku Wschodnim. Planujemy zorganizowanie sesji regularnych i sesji specjalnych oraz wygłoszenie referatów plenarnych przez znanych naukowców. Zapraszamy koordynatorów Projektów Badawczych Zamawianych do udziału w przygotowaniu Sesji Specjalnych oraz opracowanie prezentacji informujących o zakresie i przebiegu realizacji Projektu. Zapraszamy do współpracy firmy komercyjne. Pobyt na Konferencji urozmaicą imprezy towarzyszące oraz bogata oferta Parku Wodnego przy hotelu „JAN”. Dla najmłodszych uczestników (do 30 lat) zorganizujemy konkurs na najlepszą pracę.

Informacje dotyczące m.in. grup tematycznych, sposobu przygotowania i terminu zgłaszania referatów, kosztów udziału w Konferencji i warunków płatności, programu konferencji będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej: www.kke.man.koszalin.pl, e-mail: kke@man.koszalin.pl

Pragnę serdecznie podziękować Paniom i Panom Profesorom z Komitetu Naukowego za wnikliwe recenzje zgłoszonych referatów, udział w obradach Komitetu Naukowego Konferencji, sprawne i terminowe prowadzenie obrad towarzyszących im dyskusji.

Dziękuje Koleżankom i Kolegom z Komitetu Organizacyjnego za wielkie zaangażowanie i kreatywność podczas przygotowań i w trakcie obrad Konferencji. Miła i serdeczna atmosfera obrad i imprez towarzyszących jest również zasługą pracowników hotelu „JAN” za co składam im serdeczne podziękowanie.

Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Elektroniki Teoretycznej i Stosowanej oddział Gdańsk oraz Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. Konferencja odbywa się pod patronatem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.Przewodniczący Komitetu Naukowego KKE
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke

format OpenOffice format MS Office format Acrobat Reader